Bao bì carton

Bao bì giấy

in offset

thông tin liên hệ
Mr Huấn
Hotline - 0983 600 505

BAO BÌ CARTON

Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Hộp carton sóng E
Hộp carton sóng E
Hộp carton in offset
Hộp carton in offset
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Hộp carton in offset
Hộp carton in offset