Bao bì carton

Bao bì giấy

in offset

thông tin liên hệ
Mr. QUANG HUẤN
HOTLINE - ZALO - 0983.600.505

Ms. THU HẰNG
NV KINH DOANH 1 - 0913.611.086

Ms. THANH HOA
NV KINH DOANH 2 - 0913.611.086

Ms. THANH THÚY
NV KINH DOANH 3 - 0913.611.086

MR. MINH HUY
NV KINH DOANH 4 - 0913.611.086

MSS.HÀ PHƯƠNG
NV KINH DOANH 5 - 0913.611.086

BAO BÌ CARTON

Thùng carton 01
Thùng carton 01
Thùng carton 02
Thùng carton 02
Thùng carton 03
Thùng carton 03
Thùng carton 04
Thùng carton 04
Thùng carton 05
Thùng carton 05
Thùng carton 06
Thùng carton 06
Thùng carton 07
Thùng carton 07
Thùng carton 08
Thùng carton 08
Thùng carton 09
Thùng carton 09
Thùng carton 10
Thùng carton 10
Thùng carton 11
Thùng carton 11
Thùng carton 3 lớp 01
Thùng carton 3 lớp 01
Thùng carton 3 lớp 02
Thùng carton 3 lớp 02
Thùng carton 7 lớp 03
Thùng carton 7 lớp 03
Thùng carton 3 lớp 04
Thùng carton 3 lớp 04
Thùng carton 7 lớp 01
Thùng carton 7 lớp 01
Thùng carton 7 lớp 02
Thùng carton 7 lớp 02
Thùng carton 7 lớp 04
Thùng carton 7 lớp 04
Thùng carton 3 lớp 03
Thùng carton 3 lớp 03
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 7 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp
Thùng carton 3 lớp

BAO BÌ TÚI GIẤY

Túi giấy - Hộp giấy
Túi giấy - Hộp giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy
Túi giấy

IN OFFSET

Hộp carton in offset
Hộp carton in offset
Hộp carton in offset
Hộp carton in offset
Hộp carton in offset
Hộp carton in offset
Hộp carton in offset
Hộp carton in offset